എന്താണ് ECNR അതെങ്ങന രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?വീഡിയോ കാണാം

0
2094
views

എന്താണ് ECNR അതെങ്ങന രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?അത് ആർക്കൊക്കെ ആണ് നിർബന്ധം?ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ വീഡിയോ ആണ് ചുവടെയുള്ളത്.വീഡിയോ ഉപകാരം എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here