മനുഷ്യരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കിയ നിഗൂഡമായ അസ്ഥികൂട തടാകം

1940ല്‍ കണ്ടെത്തിയ, അഞ്ഞൂറിലധികം മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഈ തടാകം ഗവേഷകര്‍ക്കു പോലും എന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു. ചൂടുകാലത്തു തടാകത്തിലെ ഐസ് ഭാഗീകമായി ഉരുകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് ഈ അസ്ഥികള്‍ ദൃശ്യമാകുന്നത് .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*